مبلغ 60 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه لوتوس پارسیان در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌‌شود.

مشارکت «لوتوس» در تامین مالی پتروشیمی خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، اوراق اجاره سهام با هدف تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال در روز ‌شنبه مورخ 5 خرداد ماه 1403، با نمادهای “صفارس703″، “صفارس730″، “صفارس073″، “صفارس73″، “صفارس007″، “صفارس07” و “صفارس7” در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس تهران درج شد و شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با قبول سمت متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی،‌ در این تامین مالی مشارکت خواهد داشت.

این اوراق از روز دوشنبه مورخ 7 خرداد تا روز چهارشنبه مورخ 9 خرداد 1403 به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران پذیره‌نویسی خواهد شد و سپس معاملات ثانویه آن پس از اتمام پذیره نویسی و با اعلام بورس در بازار اوراق بدهی بورس آغاز می‌شود.

تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق به صورت کنسرسیومی و به شرح زیر انجام شده است:

  • نماد صفارس730: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به مبلغ 15,000 میلیارد ریال،
  • نماد صفارس703: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به مبلغ 13,000 میلیارد ریال،
  • نماد صفارس073: متعهد پذیره‌نویسی؛ شرکت تأمین سرمایه کاردان به مبلغ 10,000 میلیارد ریال،
  • نماد صفارس73: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به مبلغ 10,000 میلیارد ریال،
  • نماد صفارس007: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه کیمیا به مبلغ 5,000 میلیارد ریال،
  • نماد صفارس07متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت گروه مالی کیان به مبلغ 5,000 میلیارد ریال،
  • نماد صفارس7: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی؛ شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به مبلغ 2,000 میلیارد ریال.

اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  به روش حراج، بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری (رتبه اعتباری A در بلندمدت و A1 در کوتاه‌مدت) بر مبنای سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان دارایی پایه، توسط نهاد واسط منتشر می‌شود. این اوراق با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران بوده و عمر آن 4 سال با نرخ 23 درصد اعلام شده است. همچنین مواعد پرداخت سود در این اوراق هر 3 ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است.

مجوز انتشار اوراق را می‌توانید اینجا مشاهده نمایید.